Inicia Sessió

Registra't

He oblidat la meva contrasenya

Per recuperar la teva contrasenya, escriu la teva adreça d'email i el codi de validació i l'enviarem una nova contrasenya per correu electrònic.

Termes i condicions

La Pàgina Web www.donalo.org (d'ara endavant, “donalo.org”) és un projecte creat per Fundació Privada real dreams que persegueix facilitar la donació directa dels excedents no peribles de les empreses a Entitats No Lucratives, d'ara endavant "ENL", a través d'una plataforma digital.

Fundació Privada real dreams és una entitat sense ànim de lucre proveïda de N.I.F. núm.G-64441819 i fiscalment domiciliada al carrer Planella 12, 08017, Barcelona. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2303.

 

Definició d'usuari

La utilització de donalo.org per part d'entitats no lucratives o empreses atribueix la condició d'Usuari, d'ara endavant, “l'Usuari”, i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquests Termes del Servei.

Els usuaris de donalo.org es classifiquen en dos grans grups:


Veracitat de les dades

Les dades proporcionades pels Usuaris hauran de ser veraços, exactes i no hauran d'induir a l'error. Els Usuaris garanteixen la veracitat i exactitud de les dades inserides per ells. Cap Usuari podrà suplantar la identitat d'un tercer mitjançant el registre.

Donalo.org es reserva la facultat de donar de baixa a aquells Usuaris dels quals se sospiti que hagin pogut introduir dades falses, inexactes o que indueixin a l'error.

Els serveis oferts a donalo.org podran ser sol·licitats i/o contractats online pels Usuaris mitjançant la utilització d'un sistema de claus i codis facilitats per donalo.org i que permetran la identificació inequívoca dels mateixos.Acceptació de condicions i drets de propietat

Per mitjà de l'acceptació dels Termes del Servei, l'Usuari manifesta:

1.- Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

2.- Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Donalo.org es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis en els presents Termes del Servei i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de donalo.org. És responsabilitat de l'Usuari llegir atentament els presents Termes del Servei cada vegada que accedeixi a donalo.org o als seus serveis associats.

Donalo.org és un simple intermediari entre els Usuaris i les ENL que reben les donacions. Donalo.org no es fa responsable de l'actuació dels Usuaris.


Donalo.org no té comissió de gestió

Donalo.org no cobra cap comissió als usuaris que utilitzen la Web.

L'únic cost per les ENL és el corresponent als costos que es deriven del transport i/o logística del material donat, en cas de no poder anar-lo a cercar. Així mateix, i només en el cas dels ordinadors que han estat preparats per la reutilització (PxR), les ENL hauran d'abonar únicqament el cost del servei de PxR, consensuat previament amb www.donalo.org

 

Servei que oferim als usuaris de donalo.org

Donalo.org és una forma fàcil i innovadora d'ajudar a una ENL a través de la donació de productes. Ofereix els següents serveis als Usuaris:

 

Condicions per les ENL

Per donar-se d'alta, les ENL:

 

Condicions per a les empreses 

Per donar-se d'alta, les empreses o persones donants:

Donalo.org informa que segons la Llei de mecenatge 49/2002 les donacions realitzades a favor de les entitats beneficiàries de l'activitat de mecenatge tindran dret a una deducció fiscal, que és la següent:

Si el donant és una persona física (IRPF):

  1. Fins a 150 euros en donacions a una o diverses entitats durant l'exercici: 50% (75% des de 2016 i següents)
  2. Donacions a partir de 150 euros:

(*) Límit de deducció sobre la base liquidable de l'impost: 10% (10% des de 1016 i següents)

Si el donant és persona jurídica (Impost de Societats)

(*) Límit de deducció sobre la base liquidable de l'impost: 10% (10% des de 1016 i següents)

Per poder emetre el certificat de desgravament fiscal a la recepció del producte:

  1. Si el bé donat està en actiu o en existències: adjuntar la valoració comptable al moment de la transmissió. És convenient adjuntar algun document que justifiqui el valor (albarans, factures…)
  2. Si no existeix referència comptable pel bé, serà el valor del mercat, segons les normes de l'Impost del Patrimoni. Aquest valor ha de ser realista, ja que pot ser comprovat per l'Administració Tributària.
  3. Si el material donat està obsolet, per estar aprovisionat per la seva obsolescència o per estar totalment amortitzat, el valor net comptable serà zero. Per aquest motiu, la deducció per donació serà nul·la. 

Per emetre el certificat de donació fiscal, i al marge del detall dels productes donats i el seu valor econòmic, és necessari que el donant faciliti les següents dades: nom, cognoms, DNI/CIF, adreça postal.

 

Error en realitzar una operació

En cas de cometre un error, si us plau, contacti amb info@donalo.org Exclusió de responsabilitat

Donalo.org rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells de manera temporal o definitiva.

Donalo.org no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en Pàgines Web de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços (links) o cercadors de les Pàgines Web de donalo.org. La presència d'enllaços (links) a les Pàgines Web de donalo.org té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació.

Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada és precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en donalo.org.

A més, donalo.org es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web, a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.Ús adequat de la Web

Al utilitzar donalo.org, l'Usuari s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la plataforma i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari es compromet a no introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els Drets Humans.

L'Usuari té l'obligació de disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. Donalo.org no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts a donalo.org.

Donalo.org no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de donalo.org durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Donalo.org ofereix ajuda a les ENL per cobrir les seves necessitats de producte. Si l'Usuari té dubtes al moment de pujar una petició, pot contactar amb donalo.org en el telèfon 93 205 21 91 o per correu electrònic a info@donalo.org. Si una ENL té dubtes al moment de donar-se d'alta pot usar el mateix canal de comunicació.

 


Política de Privacitat

Donalo.org garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la L.O. 15/1999, l'Usuari queda informat i dóna el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Fundació Privada real dreams i al tractament automatitzat d'aquests, incloent-hi aquells als quals Fundació Privada real dreams tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per donalo.org amb la finalitat de gestionar la relació de negocis i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

L'Usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podent utilitzar per a aquest fi qualsevol dels canals de comunicació de donalo.org, a través del correu electrònic info@donalo.org. El departament responsable del fitxer automatitzat és el Departament d'administració de Fundació Privada real dreams, al C/Planella 12, on l'Usuari també es podrà dirigir per escrit en cas que ho trobés necessari.

L'ús de donalo.org comporta l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat. Si l'Usuari no està conforme amb algun aspecte, si us plau, no continuï utilitzant els serveis de donalo.org. Aquesta Política de Privacitat pot ser modificada sense previ avís. És responsabilitat de l'Usuari llegir atentament la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a donalo.org o als seus serveis associats.

Per a preguntes sobre la Política de Privacitat, si us plau, contactar per correu electrònic a info@donalo.org 


Informació sobre els donants

Les següents dades personals són obligatòries en realitzar quan es vol realitzar una donació

Nom, email i adreça postal 

Així mateix, les dades necessàries per emetre un certificat fiscal són: nom, cognoms, DNI/CIF, adreça postal


IMPORTANT: Acceptes rebre informació de donalo.org

L'Usuari accepta que donalo.org li remeti informació sobre els seus serveis. L'Usuari sempre pot cancel·lar la subscripció dels e-mails o Newsletter rebuts de donalo.org.

L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la suscripció del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, sent facultatiu les respostes que pogués donar a les qüestions que se li plantegin al marge del contracte.

En cas de no voler rebre informació per email pots contactar-nos per correu electrònic a info@donalo.org


IMPORTANT: Acceptes rebre informació de la ENL beneficiària

Les ENL poden contactar als donants per email, telèfon o correu postal, amb la fi única i exclusiva de recollir el material donat, informar sobre els seus projectes solidaris, així com rendir comptes sobre la destinació de la donació.

L'Usuari accepta que les dades facilitades al moment de registre a donalo.org o en realitzar una donació escedeixin únicament a la ENL beneficiària de la donació.

En cas de no voler rebre informació de les ENL beneficiàries pot contactar-nos per correu electrònic a info@donalo.org


Publicitat

A la pàgina web s'alberguen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. Donalo.org no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.